Centrum Ubezpieczeń i Turystyki Marek Piskur – budowa Centrum Sportowego Wzorcownia Ruchu w Świlczy

Nazwa: „Budowa Centrum Sportowego Wzorcownia Ruchu w Świlczy”

Miejsce: Świlcza

Inwestor: Centrum Ubezpieczeń i Turystyki Marek Piskur

Zakres prac: Wykonanie robót żelbetowych piętra +1, +2 w osiach A-G/22-28