Projekty

Bautema sp. z o.o. sp. k. realizuje projekt pn. „Wzrost bezpieczeństwa prac wykonywanych na wysokości poprzez zakup specjalnego wyposażenia”, zgodnie z umową nr 2024-W1-0819. Projekt dofinansowany jest z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, rodzaj programu: Program dofinansowania płatników składek w ramach prewencji wypadkowej.
 
Celem projektu jest wyeliminowanie lub ograniczenie zagrożeń zawodowych powodujących wypadki i choroby zawodowe poprzez zredukowanie niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka takich jak bezpieczeństwo techniczne.  Zamierzeniem głównym projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa pracowników, podczas wykonywania prac na wysokości, poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia
 
Wartość dofinansowania: 59 477,37 PLN
Całkowita wartość projektu: 86 773,58 PLN
Data podpisania umowy: styczeń 2024 r.