Hotel Arłamów S.A. – budowa zbiornika wodnego z groblą i zastawką piętrzącą

Nazwa: Budowa zbiornika wodnego z groblą i zastawką piętrzącą

Miejsce: Jamna Górna

Inwestor: Hotel Arłamów S.A.

Zakres prac: Generalne wykonawstwo