Inwestycja prywatna – budowa stropu nad basenem przy budynku mieszkalnym w Smolarzynach

Nazwa: Budowa stropu nad basenem przy budynku mieszkalnym


Miejsce: Smolarzyny


Status: w trakcie realizacji


Inwestor: Inwestycja Prywatna


Zakres prac: Wykonanie stropu betonowego